خدمات

خدمات حقوقی و قضایی

حوزه های کاری

حقوق کار

حقوق کار

مشاوره و همراهی در زمینه قرارداد کار، مسایل مربوط به اخراج و اختلافات بین کارگر و کارفرما.

خدمات قضایی، تنظیم شکایت یا دادخواست و دفاع در دادگاه.

حقوق سلامت و بهداشت

حقوق سلامت و بهداشت

آقای فعالی همچنین مشتریان داروساز، پزشکان، دندانپزشکان و تمامی گروههای شاغل در حوزه سلامت را همراهی می کند.

این فعالیت ها شامل ثبت شرکت با توافق نظام پزشکی مربوطه، ادغام شرکتها، تغییر آدرس و تمامی اختلافات در ARS و یا ORDRE، CNOP و دادگاههای اداری و تجاری می باشد.

آقای فعالی با سال ها تجربه آماده ارایه مشاوره و خدمات حقوقی و قضایی می باشد.

امور مهاجرتی

امور مهاجرتی

مشاوره و همراهی در زمینه پروژه سرمایه گذاری و خرید ملک در فرانسه، پروژه تحصیلی ، تمکن مالی، اخذ ویزا و اجازه اقامت یا تغییر نوع اقامت، الحاق خانواده و همچنین در اخذ ملیت و درخواست پناهندگی.

در تمامی موارد ذکر شده، خدمات قضایی، از قبیل تنظیم شکایت یا دادخواست و دفاع در دادگاه ها جهت رفع ریجکتی نیز ارایه می گردد.

حقوق تجارت و شرکت ها

حقوق تجارت و شرکت ها

تنظیم انواع قراردادها، ثبت انواع شرکتها از مرحله مشاوره اولیه تا نگارش و تنظیم تمامی مدارک و ثبت شرکت ( اساسنامه قرارداد بین شرکا و سهامداران و...) ، واگذاری و یا خرید و فروش سهام، تبدیل و تغییر نوع شرکتها، تغییر مدیر و نقش سهامداران شرکت، تغییر محل اقامت، تنظیم تمامی قراردادهای بین شرکا و مشتریان شرکت، انعقاد مقررات داخلی شرکت، اجاره نامه های تجاری، مجامع عمومی شرکت (AGO، AGE) و غیره.

لازم بذکر است که در تمامی موارد ذکر شده، خدمات قضایی، تنظیم شکایت یا دادخواست و دفاع در دادگاه ها نیز ارایه می گردد.

هزینه ها و تعرفه

هزینه ها بر اساس نرخ ثابت و تعرفه با تراضی طرفین و مطابق با تخمین زمان مورد نیاز تعیین خواهد شد .

هزینه ها ممکن است بر اساس نرخ زمانی، که نرخ ساعتی آن با تراضی طرفین و تعرفه تعیین می شود معین شود.

بسته به فعالیت و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به هر پرونده، هزینه ها توسط طرفین در قرارداد تعیین خواهد شد و
طرفین ممکن است همچنین، بر «نرخ دستمزد حاصل از نتیجه پرونده» توافق کنند.

مشاوره و تعیین وقت

برای تماس با دکتر رضا فعالی و اخذ نوبت، فرم مقابل را پر کنید